Warto wiedzieć

animalsonas

Nowy program szczepień

Najnowsze badania weterynaryjnych organizacji zajmujących się monitorowaniem skuteczności szczepień (min. American Animal Hospital Association) sugerują potrzebę nowego spojrzenia na przyjęty powszechnie program szczepień. Otóż okazuje się, że 3-krotne szczepienie, gdzie ostatnie przypada na około 12 tydzień życia, może być niedostateczne. Badania sugerują także, że wczesna immunizacja (w 6 tygodniu życia) może nie być konieczna, ponieważ u większości psów odporność bierna (matczyna) utrzymuje się do 8-9 tygodnia życia. Jednocześnie często stosowane wieloskładnikowe szczepionki mające zabezpieczyć zwierzęta przed zachorowaniem na większą liczbę chorób wydają się być niedostatecznie skuteczne i jednocześnie zwiększają ryzyko reakcji poszczepiennej (np. leptospiroza). Uważa się także, że w dużej mierze odporność poszczepienna utrzymywać się może dłużej niż ogólnie przyjęty rok.

W związku z w/w faktami przyjęliśmy w naszej Przychodni weterynaryjnej nowy program szczepień.

PSY: Pierwsze szczepienie: Nosówka, parwowiroza, zakaźne zapalenie wątroby w 8-9 tygodniu życia. Drugie szczepienie (szczepienie przypominające): Nosówka, Parwowiroza, Zakaźne zapalenie wątroby po 3 tygodniach od ostatniego szczepienia – 11-12 tydzień. Ostatnie szczepienie szczeniąt: Nosówka, Parwowiroza, Zakaźne zapalenie wątroby po 3 tygodniach od ostatniego szczepienia – 14-16 tydzień. Plus wścieklizna. Po roku od ostatniego szczepienie powinno wykonać się szczepienie przypominające (nosówka, parwowiroza, zakaźne zapalenie wątroby). Kolejne szczepienia przypominające mogą być wykonywane co 2-3 lata. W Polsce istnieje prawny obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie co roku. Pierwsze szczepienie powinno być wykonane zgodnie z prawem między 2 a 5 miesiącem życia. Uważa się, że szczepienia na pozostałe choroby dotychczas objęte programem szczepień powinny być wykonywane u zwierząt, które są w grupie ryzyka. Kaszel Kennelowy: szczepionka donosowa (Bordetella bronchispetica) co roku u zwierząt w skupiskach, mających nawracające zapalenia górnych dróg oddechowych (np. w wyniku zapaści tchawicy). Leptospiroza: iniekcja-u zwierząt polujących, przebywających na terenach podmokłych. Szczepienie daje odporność na około 9 miesięcy. Babesioza: Na polskim rynku od niedawna dostępna jest szczepionka przeciwko pierwotniakom z rodzaju Babesia. Szczepionka nie daje całkowitej odporności przed zarażeniem, ale może znacznie zmniejszyć intensywność objawów) i ryzyko powikłań. Zalecana jest u zwierząt narażonych, przebywających na obszarach, gdzie występują częste zachorowania.

KOTY: Podobnie jak młode psy kocięta powinny być zaszczepione trzykrotnie począwszy od 8-9 tygodnia życia, a ostatnie szczepienie powinno przypaść na 14-16 tydzień. Konieczne jest wykonanie szczepienia przypominającego po 1 roku od ostatniego szczepienia. Kolejne szczepienia mogą być wykonywane w odstępach 2-3 letnich. Szczepienie wścieklizny u kotów w Polsce nie jest wymagane prawem Zalecamy jednak szczepienie kotów wychodzących w odstępach 2-3 letnich. Kontrowersje może budzić szczepienie kotów przeciwko Zakaźnej Białaczce Kotów. Takie szczepienie jest zalecane u kotów wychodzących lub narażonych na kontakt z wirusem Szczepienie może być wykonano jednak jedynie po dwukrotnym ujemnym wyniku badania krwi (w odstępie miesiąca).

KRÓLIKI: Okresowo pojawiają się w naszym gabinecie przypadki myksomatozy u królików (groźna choroba przenoszona przez komary). Zaleca się wykonanie pierwszego szczepienia w wieku 6 tygodni i następnie wykonanie szczepień przypominających co 6-12 miesięcy. Problem pomoru królików dotyczy królik w skupiskach, gdzie dochodzi do mieszania się osobników. W większości nie obejmuje naszych pacjentów. Jednakże jeżeli Państwa królik znajduje się w grupie ryzyka, to należy w programie szczepień uwzględnić także tę chorobę.

FRETKI: Zaleca się dwu-trzykrotne szczepienie przeciwko nosówce psiej (fretki są bardzo wrażliwe na zakażenie tym wirusem). Szczepienie przypominające po roku i następnie co 2-3 lata. W Polsce nie ma szczepionki przeciwko nosówce zarejestrowanej dla fretek. Używa się szczepionek psich. Szczepienie przeciwko wściekliźnie nie jest wymagane, ale zalecane w odstępach 2-3 letnich.

Zapraszamy do naszej kliniki weterynaryjnej w Legionowie na szczepienia.

Powiązane wpisy: